Řidičské omyly v chápání pravidel silničního provozu

Auto moto

Zákaz řízení vozidel – poměrně překvapivé zjištění se týká některých řidičů, kteří v zahraničí obdrželi tolik bodů za přestupky, že jim bylo zakázáno řízení. Domnívají se totiž, že nesmí řídit ani v tuzemsku. To je pochopitelně omyl, zákaz se vztahuje jen na zemi, kde byl vydán.

obousměrný provoz

Tvorba nouzového pruhu – řidiči jsou povinni vytvářet jej nejen ve chvíli, kdy vidí a slyší houkačku policie, záchranné služby nebo hasičů. Nouzový pruh musí vzniknout a být volný kdykoli, kdy se tvoří kolony. Za takové blokování dopravy by vám hrozila tučná pokuta, v Rakousku dokonce přesahuje dva tisíce Eur.

Nájezdy na dálnici – při vjezdu na dálnici dochází v mnoha případech k nebezpečným situacím v souvislosti s nepochopením předpisů. Je stále mnoho řidičů, kteří se domnívají, že se tu uplatňuje metoda tzv. zipu, co platí např. v městském víceproudém provozu. Vozidlo jedoucí po dálnici má v každém případě přednost, musíte brát totiž v potaz jeho rychlost a setrvačnost, která je poměrně vysoká, a zařazování formou zipu by mohlo tato vozidla ohrozit. Kdo tedy na dálnici najíždí, musí dát přednost všem vozidlům jedoucím ve všech pruzích.
dopravní systém

Alkohol za volantem – Neměli byste se spoléhat na to, že jsou někde povoleny desetinky promile. Není to platné všude, a jestliže způsobíte nehodu pod vlivem alkoholu, může vám to jen přitížit. V některých případech vám může být dokonce zakázáno řízení, i když nadýcháte pod limit, jestliže bude vaše chování znatelně alkoholem ovlivněno.

Zimní obutí – jak je to v České republice se zimním obutím, zřejmě víte, ale v Německu je ve vyhlášce stanoveno, že je musíte mít vždy, když tomu odpovídají klimatické podmínky. Takže např. v horských oblastech při lehkém sněžení v polovině května nebo v říjnu je musíte bezpodmínečně mít, jinak hrozí pokuta do 100 eur.
plné parkoviště

Odstavné pruhy – pokutá vás nemine, jestliže budete přistiženi, jak využíváte odstavný pruh k opouštění dálnice. Ten totiž slouží výhradně pro odstavení vozidel, která se stanou nepojízdnými v důsledku poruchy. Ta se pak také musí viditelně označit výstražným trojúhelníkem a je nutné podniknout další kroky k jejich odtažení.

 

Řidičské omyly v chápání pravidel silničního provozu
4 (80%)4